top of page

Wyłączenie odpowiedzialności i polityka prywatności

Warunki korzystania

Milford Revelopment & Housing Partnership (MRHP) udostępnia tę witrynę jako usługę publiczną. Nieautoryzowane próby modyfikowania jakichkolwiek informacji przechowywanych w tej witrynie lub wykorzystywania tej witryny do celów innych niż zamierzone są zabronione. MRHP nie udziela żadnych roszczeń ani gwarancji dotyczących dokładności lub aktualności treści tej witryny i wyraźnie zrzeka się odpowiedzialności za błędy i pominięcia w jej treści. Rozumiesz i zgadzasz się, że wszelkie materiały pobrane lub w inny sposób uzyskane w wyniku korzystania z tej witryny są wykonywane na własne ryzyko i według własnego uznania oraz że będziesz ponosił wyłączną odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia systemu komputerowego lub utratę danych, które wynikają z pobrania materiałów .

W odniesieniu do dokumentów dostępnych z tego serwera ani firma MRHP, ani żaden z jej pracowników nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, w tym gwarancji przydatności handlowej i przydatności do określonego celu, ani nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej za dokładność, kompletność lub przydatność jakichkolwiek ujawnionych informacji, aparatury, produktu lub procesu lub oświadcza, że ich użycie nie naruszyłoby praw prywatnych. MRHP nie ponosi odpowiedzialności za zawartość jakichkolwiek stron poza witryną, do których odsyłają linki. Odpowiedzialność za treść spoczywa na organizacjach dostarczających informacje. Szczegółowe informacje dotyczące dokumentu należy kierować do odpowiedniej organizacji, a niekoniecznie do administratora strony internetowej MRHP.

MRHP nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe lub nieprawidłowe wykorzystanie danych opisanych i/lub zawartych w tej witrynie. Dane i związane z nimi grafiki nie są dokumentami prawnymi i nie są przeznaczone do wykorzystania w takim charakterze. Informacje zawarte w danych są dynamiczne i będą się zmieniać w czasie. MRHP nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, co do dokładności, wiarygodności lub kompletności danych. Obowiązkiem użytkownika danych jest właściwe i konsekwentne wykorzystanie danych w ramach tych ograniczeń. Chociaż dane zostały pomyślnie przetworzone w systemie komputerowym firmy MRHP, nie udziela się żadnych gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, dotyczących użyteczności danych w innym systemie lub do celów ogólnych lub naukowych, ani też akt rozpowszechniania nie stanowi żadnej takiej gwarancji. Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności dotyczy zarówno indywidualnego wykorzystania danych, jak i zbiorczego wykorzystania z innymi danymi.

Pprywatność

Jedyne informacje, jakie MRHP uzyska o Tobie podczas odwiedzania tej witryny, to informacje, które jej dostarczysz. Wykorzystywanie i rozpowszechnianie przez MRHP informacji, które podajesz, jest regulowane przez prawo stanu Connecticut dotyczące rejestrów publicznych, ustawa Connecticut o uczciwych praktykach informacyjnych MRHP nie sprzedaje ani nie wypożycza informacji o swoich użytkownikach, ale może udostępniać lub wymieniać informacje zgodnie z wyżej wymienionym prawa.

 

Zastrzeżenie dotyczące tłumaczenia

Wybierając język z menu rozwijanego, przetłumaczysz witrynę stanu Connecticut na wybrany język za pomocą usługi online Tłumacz Google („Usługa”), która podlega obowiązującym Warunkom korzystania z usługi Google. Niektóre treści (takie jak obrazy, filmy, Flash itp.) mogą nie zostać dokładnie przetłumaczone ze względu na ograniczenia oprogramowania do tłumaczenia.

 

Usługa tłumaczeniowa jest udostępniana na stronie wyłącznie dla Twojej wygody, a korzystanie z niej zależy wyłącznie od Twojego uznania. Jak dokładniej opisano przez Google, Usługa może nie przetłumaczyć dokładnie witryny ze względu na ograniczenia tłumaczenia generowanego maszynowo przez Google. Korzystanie z Usługi nie ma na celu zastąpienia profesjonalnych tłumaczy.

 

Oficjalnym tekstem jest angielska wersja językowa strony. Jeśli masz jakiekolwiek pytania związane z dokładnością informacji zawartych w Twoim tłumaczeniu, zapoznaj się z angielską wersją strony internetowej.

bottom of page